Bergwerk Felicitas

Kelionė šia kryptimi įvyko pusiau spontaniškai, tiesiog svarsant, kur čia panerti, kad ne labai toli ir smagu būtų. Apsitarėme, kad gal arčiausiai gaunasi Maria Concordia, bet šiam planui nebuvo lemta materializuotis. Mūsų draugas iš Varšuvos turėjo geresnį pasiūlymą.

Šiaurės Reino-Vestfalijos regione yra 3 kasyklos, kuriose galime panerti, viena iš jų – Bergwerk Felicitas. Vieta įdomi tuo, kad, kad kasykla susideda iš dviejų dalių, pusę jos sudaro sprogmenimis išgriauti tuneliai (senoji dalis), kitą – spec. pjūklais išpjauti koridoriai ir galerijos. Vizualiai šios pusės labai skirtingos, senoji vietomis tikrai primena natūralius urvus.

Paprastumo vardan, viskas labai minimalistiškai: nusileidi tuneliu žemyn ir arba į dešinę (mėlyna kelrodė, senoji kasyklos dalis) arba į kairę (oranžinė kelrodė, naujoji dalis). Struktūra ne visai tvarkinga, šiferį kasė ten, kur buvo jo klodai. Ant pagrindinės kelrodės virvės kas keliasdešimt metrų galima rasti po dvigubą strėlę, žyminčią šoninį praėjimą su savo kelrode.

Mums pasitaikė vidutiniškai aukštas vanduo, tad dugno gylis ~ 30 metrų. Suprantama, tokiame gylyje dekompresijos minutės renkasi gana greitai. Kita vertus labai ilgai ten ir nesinori būti, kadangi vienintelė vieta, kur galima išbūti dekompresiją, tai maždaug 2,5x2m tunelis, kuriame nieko kito, kaip tik gulėti ant dugno, nelieka.

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2024

Theme by Anders Norén