wildlife.lt

Paviršutiniškai žvilgelėjus, gal pasirodyti, kad tarp Mariaus ir šio klubo bendro tiek pat kiek ir tarp žvejų ir numizmatų. Visgi panašumų daugiau, nei gali pasirodyti iš pat pradžių. Mus su Mariumi vienija keli, labai svarbūs, gamtos fotografams ir narams, dalykai: žingeidumas ir atsidavimas mėgiamai veiklai. Be to – net ir pati brangiausia technika bus tik menkaverčiai instrumentai neįgudusiose rankose.

Galime tik viltis, kad vieną dieną ir į mūsų nuveiktus darbus žmonės žiūrės su tokiu pasimėgavimu ir malonumu, kaip į Mariaus fotografijas jie žvelgia jau dabar.

Leave a Comment

* are Required fields